ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

EDUCATIONAL SEMINARS FOR ADULTS

 

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  contact@heritage.org.cy  ή τηλ. 22 003 111

 

 

Το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας διοργανώνει για το Εαρινό Εξάμηνο 2017 σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο.

Τα υπόλοιπα σεμινάρια που αναφέρονται πιο κάτω δεν θα λειτουργήσουν κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2017.

Όλα τα σεμινάρια είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε φοιτητές, καθώς και σε διδασκάλους Δημοτικής Εκπαίδευσης και καθηγητές Μέσης Παιδείας  για σκοπούς επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ή και περισσότερα σεμινάρια. Θα έχουν την επιλογή να παρακαθίσουν σε εξετάσεις και να πάρουν πιστοποιητικό φοίτησης ή να είναι ελεύθεροι ακροατές χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις με αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Όλα τα μαθήματα γίνονται με παρουσιάσεις στο PowerPoint και ορισμένες φορές περιλαμβάνουν και προβολές ντοκιμαντέρ. Τα μαθήματα είναι διαδραστικά και περιλαμβάνουν συζήτηση και πρακτική εξάσκηση στον σχολιασμό και την κριτική έργων τέχνης.

Το κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει ένα δίωρο εβδομαδιαίο μάθημα (εκτός αργιών), διαιρεμένο σε δύο περιόδους των 45 λεπτών, με 15 λεπτά διάλειμμα στην μέση.

Για το περίγραμμα εκάστου σεμιναρίου (Course Outline), τα θέματα και το ημερολόγιο των μαθημάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.heritage.org.cy επιλέγοντας  EDUCATION: SEMINARS.

Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα διαλέξεων του ΚΕΠΟΚ, Μ. Αλεξάνδρου 10, Παλιά Λευκωσία (πάροδος οδού Λήδρας). Άνετος χώρος στάθμευσης έναντι του κτιρίου. Επισυνάπτεται χάρτης.

Το κόστος για παρακολούθηση των σεμιναρίων, πληρωτέον εκ των προτέρων, είναι ανάλογο με τον αριθμό των μαθημάτων. Δικαίωμα εγγραφής δεν υπάρχει. Τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22 003 111 ή 99 67 35 92 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@heritage.org.cy

_____________________________________________________________________________________________

 

ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ART  105 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ) ΑΠΟ 11 ΟΚΤ. μέχρι 13 ΔΕΚ. 2016

_____________________________________________________________________________________________

 

 


 

 

The Centre of Natural and Cultural Heritage announces the opening of the following seminars for the Fall Semester 2016.

 

The seminars are of university level and addressed to the large public, to students, as well as to the teachers of primary education and professors of secondary education.

 

Interested people may follow one or more seminars. They will have the choice to pass exams and obtain a certificate or to be free auditors (auditeurs libres) without participating to exams and receive a different certificate of attendance.

 

Teaching language is GreekArt 105 INTERDISCIPLINARY SEMINAR is offered in English and in FrenchOther seminars could be offered in English or French up on request.

 

Teaching method:  All lessons are accompanied by PowerPoint presentations and in some cases by documentaries. The lessons are interactive and include discussions and practical exercise on the commentary and criticism of artworks.

 

Every seminar includes two hours lesson per week divided in two periods of 45 minutes. There is a brake of 15 minutes in the middle. The last 15 minutes are dedicated to questions and discussion.

For the Course Outline of every seminar, the topics of the lessons and the timetable, click on the titles of the seminars here below.

Every seminar starts at the date foreseen here below and in its Course Outline.

Teaching takes place in the Conference Room of the Centre of Natural and Cultural Heritage, Alexander The Great no. 10, Old Lefkosia, near Ledra street. Convenient parking place in front of the headquarters of CCH. See attached map.

The tuition fees are indicated here below and must be paid in advance. There is no registration fee. The revenues will be used for the operating expenses of the Centre of Natural and Cultural Heritage.

Interested people are kindly requested to contact the Centre of Natural and Cultural Heritage at the telephone 22 003 111 or at the email address contact@heritage.org.cy

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ART  105 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ) ΑΠΟ 11 ΟΚΤ. μέχρι 13 ΔΕΚ. 2016

_____________________________________________________________________________________________

 

 


 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ART 100 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ)
Καθηγητής: Δρ Σοφοκλής Σοφοκλέους
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €240,00
ΕΝΑΡΞΗ:  Πέμπτη 06/10/2016 και ώρα 6.00 μμ
ART 101 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Καθηγητής: Δρ Σοφοκλής Σοφοκλέους
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €240,00

ΕΝΑΡΞΗ:  Τετάρτη 05/10/2016 και ώρα 6.00 μμ
ART 102 ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ
Καθηγητής: Δρ Σοφοκλής Σοφοκλέους
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €220,00

ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη 04/10/2016 και ώρα 6.00 μμ
ART 103 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ, 4ος – 7ος αι. μ.Χ.)
Καθηγητής: Δρ Ανδρέας Φούλιας
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €240,00

ΕΝΑΡΞΗ:  Πέμπτη 06/10/2016 και ώρα 6.00 μμ
ART 105 INTERDISCIPLINARY SEMINAR (ARCHAEOLOGY – HISTORY OF ART – GREEK MYTHOLOGY   - HISTORY OF RELIGIONS AND CIVILISATIONS)
Professor:  Dr Sophocles Sophocleous
PARTICIPATION FEES:  €240,00

START:  Monday 03/10/2016 at 6.00 pm
PHILO 100 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Καθηγήτρια: Δρ Ελένη Παπαμιχαήλ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €140,00

ΕΝΑΡΞΗ:  Τρίτη 04/10/2016 και ώρα 6.00 μμ
                                       ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
MYTHO 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Καθηγητής: Δρ Σοφοκλής Σοφοκλέους
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  €240,00
ΕΝΑΡΞΗ:  Παρασκευή 07/10/2016 και ώρα 6.00 μμ

 

 

 


 

SEMINARS ORGANISED BEFORE 2014

 

In 1995, 1996, and 1997, the Director of the Centre, Dr Sophocles Sophocleous, taught the Byzantine art of Cyprus at the Ecole Pratique des Hautes Etudes in Paris, Sorbonne, as Directeur d’Etudes Invité (Visiting Professor).

 From 2005 to 2012, he has been teaching Art History, Archaeology, and Cultural Heritage at the University of Nicosia.

Within the context of the endeavours of the Centre for better use of Cyprus’ cultural heritage in tourism, a three-month seminar was held in 1994 and 1995 for the Cyprus Guide’s Association. The outcome aimed was to deepen its members’ knowledge of approaching and interpreting the Byzantine and post-Byzantine heritage of Cyprus. A practical workshop was organised at the end, with visits to churches and monasteries.

 

 

A visit to Palaichori, organised for the Cyprus Guides'
 Association on the occasion of the seminar 
THE BYZANTINE PAINTING OF CYPRUS, 1995.

 

 

In October 1996, the Centre organised a seminar in collaboration with the Surrey Institute of Art and Design and the Archaeological Unit of the University of Cyprus under the title SILK IN BYZANTIUM. The lecturer was Professor Anna Muthesius.

In July 2009, the Centre was among the joint organisers of the International Congress PHILOSOPHY, ART AND TECHNOLOGY, which took place at Paphos. The Organising Committee was chaired by Dr Konstantinos Boudouris, Professor of Philosophy at the University of Athens.

On the 14th and 15th of February 2011, the Centre organised in collaboration with the Archaeological Unit of the University of Cyprus two lectures on the subject “Silk, culture and being in Byzantium; how far did precious cloth enrich memory and shape culture across the Empire (4th – 15th century)?” The lecturer was Professor Dr Anna Muthesius from Cambridge.