ART 102 - ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ART 102
ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ


 

φθινοπωρινο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

 τηλ. γραφείου 22 003 111


ΧΩΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


Μ. Αλεξάνδρου 10, Παλιά Λευκωσία (πάροδος οδού Λήδρας)


ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, 18:00-19:30


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται και μελετώνται η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με παραδείγματα της καλλιτεχνικής παραγωγής από την Νεολιθική Περίοδο μέχρι και το τέλος της Αρχαιότητας γύρω στο 400 μ.Χ. Μελετώνται οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι και τα αρχαιολογικά ευρήματα όλων των χρονολογικών περιόδων, καθώς και τα καλλιτεχνικά ρεύματα με ιδιαίτερη έμφαση στα εξέχοντα αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης κάθε περιόδου. Η θεώρηση των αρχιτεκτονικών μνημείων και έργων τέχνης γίνεται υπό το πρίσμα των μεθόδων της ιστορίας της τέχνης. Εξέταση της σημασίας και της χρήσης των αρχαιολογικών μνημείων και έργων τέχνης μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ικανότητες παρατήρησης σε ό,τι αφορά την οπτική ανάλυση του έργου τέχνης και είναι ικανοί να το περιγράψουν προφορικώς και γραπτώς. Aποκτούν επίσης μια στερεά αισθητική υποδομή και εκλεπτυσμένο γούστο, χρήσιμα εφόδια στην καθημερινή μας ζωή. Γίνονται φορείς της πολυχιλιετούς πολιτισμικής παράδοσης της Κύπρου και είναι σε θέση να ενεργούν μέσα στην ιστορική και πολιτισμική συνέχεια του γενέθλιού τους χώρου.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.  Μεθοδολογία προσέγγισης και μελέτης των έργων τέχνης: καταγραφή και σχολιασμός.

2. Ανάπτυξη των παρατηρησιακών ικανοτήτων σε ό,τι αφορά την εικονογραφική ανάλυση, καθώς και την αισθητική και τεχνοτροπική εκτίμηση και αξιολόγηση των έργων τέχνης.

3. Αναγνώριση των κυριοτέρων αισθητικών και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών κάθε περιόδου και γνώση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δημιούργησαν οι καλλιτέχνες στην Κύπρο.

4.  Απόκτηση αισθητικής καλλιέργειας και εκλεπτυσμένου γούστου.

5.  Ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που είναι χρήσιμες στην έρευνα και στην κριτική της Ιστορίας της Τέχνης.

6.  Χρήση της μεθοδολογίας και των τρόπων προσέγγισης για ανάλυση και σύνθεση.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Προσέγγιση και μελέτη των εικαστικών τεχνών. Καταγραφή και μελέτη έργου τέχνης.

2. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Κριτική εκτίμηση/αξιολόγηση των έργων τέχνης.

3. Απόκτηση οπτικής καλλιέργειας μέσα από την ανάπτυξη αναλυτικής παρατήρησης των έργων τέχνης. Καλλιέργεια και ανάπτυξη των παρατηρησιακών ικανοτήτων.

4. Ανάλυση και σύνθεση.

5. Προφορικός και γραπτός σχολιασμός έργων τέχνης.

6. Αντίληψη, κατανόηση και ευχερής χρήση της οπτικής επαφής μεταξύ του έργου τέχνης και του θεατή και της επίδρασής της στην αισθητική καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση του ατόμου.


 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικά ευρήματα, καλλιτεχνική και γενικότερη πολιτιστική κληρονομιά όλων των χρονολογικών περιόδων της αρχαίας Κύπρου ως εξής:

1. Νεολιθική Περίοδος.

2. Χαλκολιθική Περίοδος.

3. Εποχή του Χαλκού.

4. Γεωμετρική Περίοδος.

5. Αρχαϊκή Περίοδος.

6. Κλασική Περίοδος.

7. Ελληνιστική Περίοδος.

8. Ρωμαϊκή και Πρωτο-Χριστιανική Περίοδος.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Η βιβλιογραφία θα δίνεται στην τάξη κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

   


ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

. Διαλέξεις και παρουσιάσεις επί θεωρητικών θεμάτων με παράλληλη προβολή εικονογραφικού υλικού στην οθόνη της αίθουσας διαλέξεων.

.  Η διδακτέα ύλη καλύπτεται τόσο με διδασκαλία όσο και με συζήτηση.

.  Χρήση της εκμαιευτικής μεθόδου κατά τις παρουσιάσεις και την πρακτική εξάσκηση.

.  Εποικοδομητική συμμετοχή στο μάθημα με ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ώστε τα μαθήματα να είναι διαδραστικά.

.  Ανάλυση, καταγραφή και σχολιασμός των έργων τέχνης (πρακτική εξάσκηση).

.  Μεθοδολογία και τρόποι προσέγγισης για την μελέτη, εκτίμηση και αξιολόγηση των έργων τέχνης.

.  Προβολές ντοκιμαντέρ.

.  Επισκέψεις σε μουσεία.

.  Η Μέση εξέταση (Mid-term) και η τελική εξέταση (Final exam), για όσους θα ζητήσουν πιστοποιητικό φοίτησης, επικεντρώνονται στις σημειώσεις που οι συμμετέχοντες παίρνουν κατά την διδασκαλία, καθώς και στην βιβλιογραφία που θα δίνεται.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

(για όσους θα ζητήσουν πιστοποιητικό φοίτησης)

1.  Η παρουσία στο μάθημα και συμμετοχή στη συζήτηση.

2.  Η εργασία εξαμήνου: σύντομο δοκίμιο (έκθεση) ή δεκάλεπτη παρουσίαση στην τάξη σε θέμα έρευνας πέραν της διδακτέας ύλης του σεμιναρίου (βλ. οδηγίες εργασίας εξαμήνου, που θα διανεμηθούν και επεξηγηθούν στο κατάλληλο στάδιο).


Παρουσία/παρακολούθηση/συμμετοχή:                                 10%
Eργασία εξαμήνου (έκθεση, παρουσίαση ή άλλη εργασία):   25%
Mέση εξέταση (Mid-term exam):                                             25%
Tελική εξέταση (Final exam):                                                  40%


  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 Τρίτη  04/10/2016  (έναρξη)

 Τρίτη  20/12/2016  (λήξη)