ΛΑΧΑΝΙΚΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


BACK TO TABLE OF CONTENTSNo. Name Image
Διάφορα είδη και ποικιλίες (Π) και άλλα (ΞΣ)

Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).