ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΘΗ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 
 
No. Name Image
Ἄδωνις ὁ μονοετής, Adonis annua (ΠI),
Άγρια αιγυπτιακή λυχνίδα, Silene aegyptiaca
 
Ἄρακας, Ἄραξ, μαυρόβικος, Vicia tenuifolia (ΠI).
Ἀπὸ αὐτὸ τὸ φυτὸ πῆρε τὸ ὄνομά της ἡ Παναγία τοῦ Ἄρακος ἢ Ἀρακιώτισσα
στὴν ὀμώνυμη μονὴ στὰ Λαγουδερά.
Γυψοφίλη, Γυψόφυλλο: Gypsophilla paniculada (ΞΣ).
 • Ἡλιοτρόπιον, Helianthus annuus (ΞΣ).
Ἴον, Viola, διάφορα εἴδη, μεταξὺ τῶν ὁποίων:  
 
 • Ἴον τὸ εὔοσμον, Bιολέττα, Mενεξές,  Viola odorata (Π).
 
 • Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄγρια βιολέττα ή αγριοβιολέτα ή Ματθιόλα η κολπωτή, Matthiola sinuata που ανήκει στην οικογένεια των ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ ή ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ (CRUCIFERAE) και ποὺ αὐτοφύεται στὰ βουνὰ (ΠI),
Kαλεντοῦλα, Calendula arvensis (ΠI).
Kατιφές, Tagetes, διάφορα εἴδη (ΞΣ).  
 
 • Tagetes erecta (African Marigold)
 
 • Tagetes Patula (French Marigold)
Kονσολῖτα, Consolida ambigua (ΞΣ).
Λινάρι, Λίνον τὸ μεγανθές, Linum grandiflorum
(Π), καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
 
 • Linum grandiflorum
 
 • Linum grandiflorum (Bright Eyes)
Mαργαρῖτες, Anthemis tinctoria, διάφορα εἴδη
καὶ ποικιλίες (Π) καὶ (ΞΣ) (βλ. ἐπίσης Σιμιλλούδιν).
Ματρικαρία , το χαμαίμηλον ή Χαμαίμηλον το κοινόν, Χαμομήλι, χαμόμηλο, μουγιόχορτο (στην Κύπρο), γερμανικό χαμομήλι ή άγριο χαμομήλι, Matricaria chamomilla and Matricaria recutita καὶ ποικιλίες (Π) καὶ (ΞΣ).
Mεταξάκι,Ἀνδράχνη ἡ μεγανθής, Portulaca
grandiflora (ΞΣ).
Πανσὲς 
Παπαρούνα, Poppy, Papaver rhoeas (Βλ. Ροιάς κατωτέρω)  
Πετουνία, Petunia, διάφορα εἴδη (ΞΣ).
Ροϊάς, Poppy, Papaver rhoeas  
Σιμιλλούδιν στὴν Kυπριακή, Chrysanthemum
coronarium (ΠI).
Σκυλλάκιν στὴν Kυπριακή, Ἀντίρρινον,
Antirrhinum, διάφορα εἴδη (Π).
 
 
 • Antirrhinum Majus Potomac Apple Blossom
 
 • Antirrhinum majus Royal Bride
Tζιννία, Zιννία ἡ κομψή, Zinnia elegans (ΞΣ),
καὶ ἄλλα (Π) καὶ (ΞΣ).
 
 
 • Magellan Mix
 
 • Queen Red Lime
 
 • Zinderella Peach
Υπέρικος, Hypericum, Saint John Wort