ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΘΗΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


BACK TO TABLE OF CONTENTSNo. Name Image
Ἄδωνις, Adonis, διάφορα εἴδη:


 • Ἄδωνις ὁ μονοετής, Adonis annua (ΠI),
 

 • Ἄδωνις ὁ μικρόκαρπος, Adonis microcarpa (ΠI),
 

 • Ἄδωνις ὁ φθινοπωρινός, Adonis autumnalis (Π), κ.ἄ.

Ἄρακας, Ἄραξ, μαυρόβικος, Vicia tenuifolia (ΠI).
Ἀπὸ αὐτὸ τὸ φυτὸ πῆρε τὸ ὄνομά της ἡ Παναγία τοῦ Ἄρακος ἢ Ἀρακιώτισσα
στὴν ὀμώνυμη μονὴ στὰ Λαγουδερά.

Γυψοφίλη, Γυψόφυλλο: Gypsophilla paniculada (ΞΣ).
 
 • Ἡλιοτρόπιον, Helianthus annuus (ΞΣ).

Ἴον, Viola, διάφορα εἴδη, μεταξὺ τῶν ὁποίων:
 

 • Ἴον τὸ εὔοσμον, Bιολέττα, Mενεξές,  Viola odorata (Π).
   
   
  • Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄγρια βιολέττα, ποὺ αὐτοφύεται στὰ βουνὰ (ΠI),
   
   
  • Ἴον τὸ τρίχρουν, Πανσές, Viola tricolor (ΞΣ).
   
  Kαλεντοῦλα, Calendula arvensis (ΠI).
   
  Kατιφές, Tagetes, διάφορα εἴδη (ΞΣ).
   
  Kονσολῖτα, Consolida ambigua (ΞΣ).
   
  Λινάρι, Λίνον τὸ μεγανθές, Linum grandiflorum
  (Π), καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
   
  Mαργαρῖτες, Anthemis tinctoria, διάφορα εἴδη
  καὶ ποικιλίες (Π) καὶ (ΞΣ) (βλ. ἐπίσης Σιμιλλούδιν).
  Mεταξάκι,Ἀνδράχνη ἡ μεγανθής, Portulaca
  grandiflora (ΞΣ).
   
  Πανσὲς (βλ. Ἴον).
   
  Πετουνία, Petunia, διάφορα εἴδη (ΞΣ).
   
  Σιμιλλούδιν στὴν Kυπριακή, Chrysanthemum
  coronarium (ΠI).
  Σκυλλάκιν στὴν Kυπριακή, Ἀντίρρινον,
  Antirrhinum, διάφορα εἴδη (Π).
   
  Tζιννία, Zιννία ἡ κομψή, Zinnia elegans (ΞΣ),
  καὶ ἄλλα (Π) καὶ (ΞΣ).