ΚΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΧΥΦΥΤΑ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 
 
No. Name Image
Ἀγαύη, Agave, διάφορα εἴδη (Π):  
 
    • τὸ συνηθέστερο εἶδος εἶναι ἡ Ἀγαύη ἡ ἀμερικανική, Agave americana (Π).
Ἀλόη, Ἀλᾶς στὴν Kυπριακή, Aloe:  
 
  • Aloe arborenscens (ΞΣ),
 
  • Aloe vera (ΞΣ).
Ἀναρριχητικοὶ κάκτοι, διάφορα γένη
καὶ εἴδη  (ΞΣ).
 
 
  • Epiphyllum Anguliger, ZigZag Cactus, Disocactus Anguliger (ΞΣ)
 
  • Hooker Orchid Cactus (ΞΣ).
Φραγκοσυκιά, παπουτσοσυκιὰ στὴν Kυπριακή, Ὀπουντία
ἡ ἰνδικὴ συκῆ, Opuntia ficus indica ἢ barbarica (Π).
 
  •  
 
  Ὅλα γενικὰ τὰ εἴδη τῶν κάκτων καὶ τῶν παχύφυτων μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν
σὲ μεσογειακοὺς κήπους, ἐξαρτᾶται ὅμως ποῦ καὶ πῶς φυτεύονται.
Tαιριάζουν κυρίως σὲ ξεχωριστοὺς κακτόκηπους.