ΚΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΧΥΦΥΤΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


BACK TO TABLE OF CONTENTSNo. Name Image
Ἀγαύη, Agave, διάφορα εἴδη (Π):

 
    • τὸ συνηθέστερο εἶδος εἶναι ἡ Ἀγαύη ἡ ἀμερικανική, Agave americana (Π).

Ἀλόη, Ἀλᾶς στὴν Kυπριακή, Aloe:
 

  • Aloe arborenscens (ΞΣ),


  • Aloe vera (ΞΣ).

Ἀναρριχητικοὶ κάκτοι, διάφορα γένη
καὶ εἴδη  (ΞΣ).

Φραγκοσυκιά, παπουτσοσυκιὰ στὴν Kυπριακή, Ὀπουντία
ἡ ἰνδικὴ συκῆ, Opuntia ficus indica ἢ barbarica (Π).


  Ὅλα γενικὰ τὰ εἴδη τῶν κάκτων καὶ τῶν παχύφυτων μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν
σὲ μεσογειακοὺς κήπους, ἐξαρτᾶται ὅμως ποῦ καὶ πῶς φυτεύονται.
Tαιριάζουν κυρίως σὲ ξεχωριστοὺς κακτόκηπους.