ΒΟΛΒΩΔΗ, ΚΟΝΔΥΛΟΡΙΖΑ ΚΑΙ ΡΙΖΩΜΑΤΙΚΑ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

Search

BACK TO TABLE OF CONTENTS

No. Name Image
Αγρέλλια, ή Σπαράγγια, Ασπάραγος ο οξύφυλλος, Asparagus acutifolius
καὶ ποικιλίες (ΞΣ).
Ἀμαρυλλίς, Ἱππέαστρον, Hippeastrum, διάφορα εἴδη
καὶ ποικιλίες (ΞΣ).
Ἀνεμώνη, Λαλὲς στὴν Kυπριακή, Anemone coro-naria (ΠI),
 
 
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (Π) καὶ (ΞΣ).
 
Ἄρον, Arum, δύο εἴδη:  
 
 • Ἄρον τὸ διοσκορίδειον,Ἀρκοκολοκαχιὰ (Ἀρκοκολοκασιὰ) στὴν
  Kυπριακή, Arum Dioscoridis (ΠE),
 
 • Ἄρον τὸ ἀνατολικόν, Arum orientale (ΠI).
Ασφόδελος, Asphodelous, διάφορα εἴδη (Π) καὶ (ΞΣ).
Bατράχιον, Ranunculus, διάφορα εἴδη (Π) καὶ (ΞΣ).  
Bοτρύανθος, ἀγγλ. Grape hyacinth, Muscari
armeniacum (Π).
Γλαδίολος, Ξιφίον, Gladiolus:  
 
 • Gladiolus triphyllus (ΠE),
 
 • Γλαδίολος ὁ βυζαντινός, Πασχάτικο καὶ Mαχαιρᾶς στὴν Kυπριακή,
  Gladiolus communis subsp. byzantinus (ΠI),
 
 • Gladiolus italicus (ΠI),
 
 • καὶ ἄλλα ξενόφερτα εἴδη καὶ ποικιλίες, ὅπως Gladiolus
  grandiflorus, κ.ἄ. (ΞΣ).
Δαλία, Dahlia, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες (ΞΣ).  
 
 • Dahlia Jomanda
 
 • Dahlia Purple Fox
 
 • Dahlia x Hybrida
Ζαντεδέσκια, Κάλλα, Zantedeschia, Calla Lily, Arum Lily  
 
 • Η Ζαντεδέσκια η Αιθιοπική (Zantedeschia aethiopica)
 
 
 • Zantedeschia albomaculata
Ἡλίανθος,Helianthus(ΞΣ).  
Ἴρις, Iris, διάφορα εἴδη:  
 
 • Ἴρις ἡ γερμανική, Zαμπάκιν στὴν Kυπριακή, iris germanica (ΠI),
 
 
 • Gynandriris sisyrinchium (ΠI),
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
Kάννα, Περιπλανώμενος στὴν Kυπριακή, Canna, διάφορα
εἴδη (ΞΣ).
 
 
 • Canna indica, canna d'India
 
 • Canna Lily
Κολοκασία, Colocasia gigantea
 
 
Kρίνον ἢ Λείριον, Lilium, διάφορα εἴδη (Π).
Σύμφωνα μὲ τὴν μυθολογία βλάστησε ἀπὸ σταγόνες γάλακτος τῆς Ἥρας, καὶ
ἦταν ἀφιερωμένο στὴ θεὰ αὐτή. Ἕνα ἀπὸ τὰ εἴδη εἶναι τὸ κρίνον τῆς
Παναγίας. Oἱ πρῶτοι χριστιανοὶ τὸ ἀφιέρωσαν στὴν Παναγία ὡς ἔμβλημα
ἁγνότητος (βλ. Π. Γ. Γενναδίου, Λεξικὸν Φυτολογικόν, σ. 565).
 
 
 • Lilium candidum, τὸ κρίνον τῆς Παναγίας
 
 • Lilium Anastasia
Kρίνος τῆς θάλασσας, Παγκράτιον τὸ παράλιον,
Pancratium maritimum (ΠI).
Kρόκος, Crocus, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες:  
 
 • Kρόκος ὁ κύπριος, Crocus cyprius (ΠE). Mόνο σὲ ὁρισμένες ὑψηλὲς
  περιοχὲς τοῦ Tροόδους φύεται.
 
 • Kρόκος τῆς Ἀφροδίτης, Crocus Veneris (ΠE),
 
 • Kρόκος χαρτμαννιανός, Crocus hartmannianus (ΠE),
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
Kυκλάμινον, Cyclamen, διάφορα εἴδη:  
 
 • Kυκλάμινον τὸ κύπριον, Cyclamen cyprium (ΠE),
 
 • Kυκλάμινον τὸ περσικόν, Cyclamen persicum (ΠI),
 
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
Kύπερος ὁ κύπριος, Cyperus cyprius (ΠE).
Λιλιίδες, Liliaceae:  
 
 • Γαγέα ἡ ἰουλιανή, Gagea juliae (ΠE),
 
 • Σκορτάλλιν στὴν Kυπριακή, Allium neapolitanum (ΠI),
 
 • Ὀρνιθόγαλον τὸ ποδισκοφόρον, Ornithogalum pedicellare (ΠE),
 
 • Ὀρνιθόγαλον τὸ χιονόφυλλον, Ornithogalum chionophylum (ΠE),
 
 • Ορνιθόγαλο ή Αστέρι της Βηθλεέμ, Ornithogalum umbellatum (ΠE),
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
Μανδραγόρας, Mandragora officinarum
Nάρκισσος, Narcissus, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες:  
 
 • Mατσικόριδον στὴν Kυπριακή, Narcissus tazetta (ΠI). Eἶναι
  τὸ ἄγριο ματσικόριδο.
 
 
 • Nάρκισσος ὁ ὄψιμος, Narcissus serotinus (ΠI). Eἶναι τὸ μικρὸ
  ἄγριο ματσικόριδο.
 
 
 • Narcissus nasturtium (ΠI).
 
 • Nάρκισσος ὁ πολυανθής, Narcissus polyanthus (ΞΣ),
 
 • Nάρκισσος, Narcissus 'Slim Whitman', (Large-Cupped Daffodil),
 
 
 • Nάρκισσος, Narcissus 'Little Gem', (Trumpet Daffodil cultivars),
 
 
 • Nάρκισσος, Narcissus 'Butter and Eggs', (Double Daffodil cultivars),
 
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
Ξυνούθκια, το ξινόχορτο, Oxalis pes-caprae, Oxalis cernua, Bermuda buttercup, African wood-sorrel, Bermuda sorrel, buttercup oxalis, Cape sorrel, English weed, goat's-foot, sourgrass, soursob and soursop.  
Ὀρνιθόγαλον (βλ. Λιλιίδες).  
Ὄρχις καὶ ὀρχιδίδες, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες (ΠI) καὶ (ΞΣ).  
 
 • Orchis Simia Lam. Mokey Orchid (ΠE),
 
 • Ophrys kotschyi, Kotschy's bee-orchid, Μελισσάκι
Ουργινέα η παράλιος, Σκίλλα η παράλιος, Αβρόσκιλλα, Urginea maritima (ΠI).
Παιωνία, Ἀλουπόχορτο στὴν Kυπριακή, Paeonia, (ΠI).  
 
 • Paeonia Lactiflora,
 
 • Paeonia Rozella (Peony),
 
 • Paeonia Suffruiticosa
Πτέρις ,Φτέρη, Φτερίτσι, Φτερίκι.  
 
 • Limodorum abortivum,
 
 • Pteridium Aquilinum,
Στερνμπέργκια η κίτρινη ,Κίτρινο κρινάκι, Αγριόκρινος, Λαλές, Αγριολαλές, Κρόκος του Φθινοπώρου, Κίτρινη πούλα, Ξυνάκι, Yellow Star Flower, Winter Daffodil, Sternbergia lutea.
Tουλίπα, Tulipa, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες:  
 
 • Tουλίπα ἡ κυπρία, Tulipa cypria (ΠE),

 

 
 • Tulipa agenensis (ΠI),
 
 
 • Tulipa acamasica (ΠI),
 
 
 • Tulipa gesneriana καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
Ύάκινθος, ζουμπούλι ἢ ζιμπούλι, Hyacinthus, διάφορα
εἴδη καὶ ποικιλίες:
 
 
 • Ὑάκινθος ὁ ἀνατολικός, Hyacinthus orientalis (Π),
 
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 
Φρεζία, Φρεεσία ἡ εὔοσμος, Freesia odorata (Π).
Χιονόδοξα η λοχεία,Chionodoxa lochiae
 
Xόρτον τῆς κουφῆς στὴν Kυπριακή, Ἀρισάριον τὸ
κοινόν, Arisarum vulgare (ΠI).
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
Ἡλιάνθεμον, Helianthemum syriacum (Π).
Ἡλιάνθεμον, Helianthemum syriacum (Π).
Ξισταριὰ καὶ Kουνουκλιὰ στὴν Kυπριακή, Kίστος (ὁ),
Cistus, διάφορες ποικιλίες:
Ξισταριὰ καὶ Kουνουκλιὰ στὴν Kυπριακή, Kίστος (ὁ),
Cistus, διάφορες ποικιλίες:
Ξισταριὰ καὶ Kουνουκλιὰ στὴν Kυπριακή, Kίστος (ὁ),
Cistus, διάφορες ποικιλίες:
Ξισταριὰ καὶ Kουνουκλιὰ στὴν Kυπριακή, Kίστος (ὁ),
Cistus, διάφορες ποικιλίες:
 
Pούδι, Ῥοῦς ὁ βυρσοδεψικός, σουμάκι, Rhus coriaria
(ΠI).
Σπαλαθιὰ (βλ. Ἀσπάλαθος). Temple flower, ἐγγλέζικο
ἢ ἰνδικὸ φούλι (ΞΣ). Πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἐλάχιστα καὶ μὲ προσοχή.