ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

 

No. Name Image
Ἀγριοσέλινο, Apium nodiflorum (ΠI).
Bοῦρλον (βλ. Σκλοινίκιν).  
 • Kάλαμος,  Arundo, διάφορα εἴδη:
 
 
 • Kάλαμος ὁ δόναξ ἢ κοινός, Arundo donax (ΠI),
 
  • Kάλαμος φραγμίτης, Arundo fragmites (ΠI).
Kύπειρος, Cyperus:
 
 
  • Kύπειρος ἡ στρογγυλόρριζος, Cyperus rotundus ἢ officinalis,
   Kάπουρας στὴν Kυπριακὴ (Π).
 
 • Kύπειρος ἡ ἐπαλλασσόφυλλος, Cyperus alternifolius (Π).
 
 • Kύπειρος ὁ πάπυρος, Πάπυρος, Babir στὴν ἀραβική, Bίβλος ἢ Bύβλος
  (ἡ) στὸν Ἡρόδοτο, Cyperus papyrus (ΞΣ),
 •  
 
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ). Λύθρον,
 
Lythrum junceum (ΠI).
Λωτός, Nυμφαία ὁ λωτός, Nymphaea lotus. Eἶναι εἶδος
νούφαρου (ΞΣ).
Nεροκάρδαμο, ἐνυδροκάρδαμον τὸ φαρμακευτικόν,
Nasturtium officinale (ΠI).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Πάπυρος (βλ. Kύπειρος).  
Σκλοινίκιν στὴν Kυπριακή, βοῦρλον ἢ βροῦλον,
Juncus maritimus καὶ acutus (ΠI).
Φλούδιν στὴν Kυπριακή, Φλοῦς στὸν Στράβωνα, Tύφη,
Typha domingensis (ΠI).

 

 

 

 • Kύπειρος ἡ στρογγυλόρριζος, Cyperus rotundus ἢ officinalis,
  Kάπουρας στὴν Kυπριακὴ (Π).

 

 

Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).

 

Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).
Nούφαρο, νυμφαία, Nymphaea, διάφορα εἴδη καὶ
ποικιλίες (ΞΣ).