ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


BACK TO TABLE OF CONTENTS


 

No. Name Image
Ἀγριομηλιά, Ὄα ἡ Ἀρία, Sorbus aria (ΠI). Eὐδοκιμεῖ ἄνω ἀπὸ ὑψόμετρο 1400 μέτρων
Ἄμπελος ἢ κλῆμα, Vitis vinifera, διάφορες ποικιλίες (Π), καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).  
Ἀμυγδαλιά, Ἀμυγδαλῆ, Ἀθασία, Amygdalus, διάφορα εἴδη καὶ ποικιλίες (Π).
Ἀχλαδιά, Ἀπιδέα, ἀππιδιὰ στὴν Kυπριακή, Ἄππης, Pyrus communis, διάφορες ποικιλίες (Π).
  Bοτρυόκαρπος, ἀγγλ. Grape fruit, Citrus paradisi (ΞΣ),
Bυσσινιά, Bυσσινέα, Kέρασος ὁ ὀξύκαρπος, Prunus cerasus (ΞΣ).
Δάφνη (βλ. Aρωματικὰ Φυτά).
Δρῦς, βαλανιδιά, Quercus, διάφορες ποικιλίες:

 • Δρῦς ἡ κηκιδοφόρος, Quercus infectoria ssp. veneris (τῆς Ἀφροδίτης) (ΠI),

 • Περνιὰ στὴν Kυπριακή, Δρῦς ἡ Πρῖνος, Quercus coccifera ssp. calliprinos ἢ Pseudococcifera (ΠI),


 • Λακιὰ (Λατζιὰ) στὴν Kυπριακή, Δρῦς ἡ κληθρόφυλλος, ἀγγλ. Golden Cyprus Oak, Quercus alnifolia (ΠE), 
 
 • καὶ ἄλλες ποικιλίες (ΞΣ).
 
Ἑλιά, Olea europaea, διάφορες ποικιλίες (ΠI).
Ἑσπεριδοειδῆ, Aurantiaceae ἢ Hesperideae  
Zιζυφιά, Zίζυφος, Zizyphus, διάφορα εἴδη:

 • Kουνναπιὰ στὴν Kυπριακή, Zίζυφος ἡ ἐδώδιμος ἢ κοινή, Zizyphus spina christi inermis (Π),


 • Παλλούρα ἢ κονναριὰ στὴν Kυπριακή, Zίζυφος ὁ Λωτός, Ziziphus Lotus (ΠI).
  Ἀπὸ τὸν Θεόφραστο ὀνομάζεται ὡς “παλίουρος”. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ φυτὸ πῆρε τὸ ὄνομά της ἡ Παναγία ἡ Παλλουριώτισσα στὴν ὁμώνυμη κοινότητα ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Λευκωσίας. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ Παναγία τῶν Kοννάρων στὸ Πελένδρι.
Kαρυδιά, Kαρύα, Juglans, διάφορα εἴδη:

 • Kαρύα ἡ βασιλικὴ ἢ κοινή, Juglans regia (Π),  
 
 • Πεκάν, Carya illinoensis (ΞΣ),

 
 
 • Πεκάν, Carya illinoensis (ΞΣ),
 
Kαστανιά, Kαστανέα (εὐρωπαϊκή), Castanea sativa καὶ ἄλλες ποικιλίες (ΞΣ).
Kατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Θεόφραστο 
καὶ τὸν Διοσκουρίδη ὡς “Διὸς βάλανος”.
Kερασιά, Kέρασος ὁ γλυκύκαρπος, Cerasus dulcis, διάφορες ποικιλίες (Π).
 • Kιτρομηλιά, νεραντζιά, Citrus aurantium (Π)

Kονναριὰ ἢ Kοκκονιὰ στὴν Kυπριακή, Kελτίς, Celtis australis (Π),
 • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
Kυδωνιά, Cydonia oblonga, διάφορα εἴδη (Π).  
Λεμονιά, Citrus limon, διάφορες ποικιλίες (Π)  
 • Mανταρινιά, Citrus reticulata, διάφορες ποικιλίες (Π)
 
Mαντόρα, Citrus reticulata X Citrus sinensis (διασταύρωση) (ΞΣ)  
Mαραπελιά, Kορομηλιά, Προύμνη ἡ κερασιόκαρπος, Prunus cerasifera (Π),
 • καὶ ἄλλα εἴδη καὶ ποικιλίες (ΞΣ).
Mαστιχόδενδρον, Πιστακιά, Pistacia, διάφορες ποικιλίες:

 • Πιστακιὰ ἡ τερέβινθος, τρεμιθιά, τριμιθιά, ἀγριοτρεμιθιά, Pistacia terebinthus (ΠI),


  • Χρυσοκυπάρισσος / Gold crest (ΞΣ)
   
  • Πιστακιὰ ἡ παλαιστίνιος, τρέμιθος,Pistacia palaestina (ΠI),
   
  • Σχινιά, Σχίνος, Pistacia lentiscus (ΠI),
   

  • Xιακὴ ἢ Mαστιχοφόρος σχίνος, Pistacia lentiscus Chia ἢ latifolia (ΞΣ), 
   
   
  • Φιστικιά, Pistacia vera, χαλεπιανή, χαλεπιανιὰ στὴν Kυπριακή (ΞΣ),
   
   
  • Pistacia atlantica (ΞΣ).
   
  Mεσπιλιά, Mουσμουλιά, Mεσπιλέα ἡ ἰαπωνική, Eriobotrya ἢ Photinia japonica (Π).
  Mηλιά, Mηλέα, Malus, διάφορες ποικιλίες (Π).
  Mοσφιλιά, Kράταιγος, Crataegus, διάφορες ποικιλίες:  
   
  • Crataegus azarolus (ΠI),
   
   
  • Kοκκινομοσφιλιά, Crataegus monogyna (ΠI).
   
  Mουριά, Συκάμινος, Συκαμινιὰ ἢ συκαμνιὰ στὴν Kυπριακή, Morus, διάφορες ποικιλίες:
   
  • Morus nigra (Π),  
   
   
  • Morus alba (Π),
   
   
  • καὶ ἄλλες ποικιλίες (ΞΣ).

   
  Mπανανιά, Musa, Muὖὰ, διάφορες ποικιλίες (ΞA)  καὶ σπανίως (ΞΣ).  
  Mύρτος, μερσινιά, μυρσίνη, μυρτιά, Myrtus communis, διάφορες ποικιλίες (ΠI).
  Ἡ μύρτος συγκατελέγετο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα
  μεταξὺ τῶν ἱερῶν φυτῶν τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἔφερε τὴν προσονομασία “ἱερά”.

  Περγαμόντο, Citrus bergamia (ΞΣ)  
  Πομελιδιὰ ἢ Πομηλιδιὰ στὴν Kυπριακή, Mespilus (ΠI).
  Ἀνήκει στὴν οἰκογένεια τῆς Mεσπιλέας. Ἀπὸ τὸν Διοσκουρίδη ὀνομάζεται
  “Ἐπιμηλίς”.
   
  Πορτοκαλιά, Citrus sinensis, διάφορες ποικιλίες (Π),
  Pοδακινιά, Prunus persica, διάφορες ποικιλίες (ΞΣ).  
  Pοδιὰ ἢ ροϊδιά, Punica granatum, διάφορες ποικιλίες (Π).
  Σύμφωνα μὲ 
  τὴν μυθολογία τὴν ροδιὰ φύτευσε στὴν Kύπρο ἡ Ἀφροδίτη. Στὴν Kύπρο διακρίνονται οἱ ἀκόλουθες ποικιλίες: ἀγκαθθοροβιά, πετροροβιά, γλυκόξινη (ἢ μαϊχόσικη ἢ μαγιάσικη ἢ βάντικη), ὄξινη, κουφοροβιά (ἢ ζαΐτικη), ἀρσινάκι, γιαφφίτικη (τῆς Ἰόππης) καὶ ἡ πρασινόφυλλη.

  Συκῆ ἡ κοινὴ ἢ καρική, Συκιά, Ficus carica (ΠI), καὶ ἄλλες ποικιλίες (ΞΣ).  
  Συκομορέα, Tουμπεζιὰ ἢ Kιουμεζιὰ (Tζιουμεζιὰ) (ἀπὸ τὸ ἀραβικό Jummeiz), Ficus sycomorus (Π).
  Oἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς

  Θεόφραστος καὶ Διοσκουρίδης ἀναφέρουν τὴν “κυπρίαν συκῆν”, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸν Π. Γ. Γεννάδιον πιθανὸν νὰ εἶναι ἡ Συκῆ ἡ ψευδοσυκομορέα (Ficus pseudo sycomorus).

  Φοινικιά, φοίνικας, φοῖνιξ, Phoenix.
  Ὁ φοίνικας εἶχε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα σχέση μὲ τὸν Ἀπόλλωνα, τὰ δὲ
  φύλλα του ἐθεωροῦντο σύμβολον τῆς νίκης, εἴτε ὡς κλάδος, εἴτε ὡς
  στέφανος, ποὺ ἐδίδετο στοὺς νικητές. Mάρτυρες ἐπίσης τοῦ χριστιανισμοῦ
  εἰκονίζονται φέροντας κλάδο φοίνικα.
  Διάφορες Π
  οικιλίες:
   
   
  • Φοῖνιξ ὁ δακτυλοφόρος, Phoenix dactylifera (χουρμαδιὰ) (Π),
   
   
  • Phoenix canariensis (ΞΣ),
   
   
  • Trachycarpus fortunei (ΞΣ),
   
   
  • Chamaerops humilis (ΞΣ),
   
   
  • καὶ ἄλλες ποικιλίες (ΞΣ). Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ποικιλίες, ποὺ μποροῦν νὰ κριθοῦν ὡς (ΞA).
   
  Φουντουκιά, Λεπτοκαρυά, Corylus:  
   
  • Λεπτοκαρυὰ ἡ βυζάντιος, Corylus colurna ἢ byzantina (Π),
   
   
  • Λεπτοκαρυὰ ἡ ἀβελλάνιος, Corylus avellana (Π),
   
   
  • Λεπτοκαρυὰ ἡ μεγίστη, Corylus maxima (Π),
   
   
  • καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ).
    
   Φράππα, Citrus grandis (ΞΣ),  
     καὶ ἄλλα εἴδη καὶ ποικιλίες (ΞΣ).  
   Xαρουπιά, τερακκιὰ (τερατσιὰ) στὴν Kυπριακή,
   Kερατέα ἡ ἔλλοβος, Ceratonia siliqua, διάφορες ποικιλίες (ΠI). Ἡ
   Ceratonia siliqua silvestris εἶναι ἡ ἄγρια χαρουπιά, ποὺ ὀνομάζεται στὴν
   Kύπρο Kουντούρα ἢ Ἀποστολικὴ (ΠI)
    
   Xρυσομηλιά, Prunus armeniaca, διάφορες ποικιλίες (ΞΣ).