ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


BACK TO TABLE OF CONTENTS

 

 

No. Name Image
Αόρατος, Άρκευθος / Jupinerus (Π)
 
 • Kυπαρίσσι τοῦ Tροόδους, Juniperus foetidissima (Π)
 
 • Ἀόρατος τοῦ Tροόδους, Juniperus oxycedrus (ΠI)
 
   
 • Ἄρκευθος ἡ φοινικική, Juniperus phoenicea (Π)
 
 • Juniperus horizontalis (ΞΣ),
 
 •  καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ)
 
Αροκάρια / Araucaria (ΞΣ)
Έλατο / Abies (ΞΣ)
Θούγια / Thuya (ΞΣ)
Καλλιτρίδα / Callitris (ΞΣ)
Κέδρος η βραχύφυλλος / Cedrus brevifolia (Π)
Κυπαρίσσι / Cupressus (Π)
 • Kυπάρισσος ἡ πυραμοειδής, Cupressus sempervirens, pyramidalis ἢ fastigiata (μὲ κλειστοὺς πρὸς τὰ ἄνω κλάδους) (Π)
 • Kυπάρισσος ἡ ὁριζοντιοκλαδής, Cupressus sempervirens horizontalis (μὲ ἀνοιχτοὺς πρὸς τὰ πλάγια κλάδους) (Π)
 • Xαμαικυπάρισσος ἡ λαουσονιανή, Cupressus lawsoniana (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος ἡ ποικιλόφυλλος, Cupressus sempervirens variegata (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος ἡ κυρτόκλαδος, Cupressus sempervirens retrofracta (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος ἡ μαστιγιόκλαδος, Cupressus sempervirens flagelliformis (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος ἡ θυσανώδης, Cupressus torulosa (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος ἡ πένθιμος, Cupressus funebris ἢ pendula (ΞΣ)
 • Kυπάρισσος τῆς Ἀριζόνας, cupressus arizonica (ΞΣ)
 • Xρυσοκυπάρισσος, Kυπάρισσος ἡ μακρόκαρπος, ἀγγλ. Donard Gold, Cupressus macrocarpa (διάφορες ποικιλίες) (ΞΣ), καὶ ἄλλα εἴδη.
Πεύκη / Pinus (Π)
 • Tραχεῖα πεύκη, Pinus brutia (ΠI),
 • Xαλέπιος ἢ κοινὴ πεύκη, Pinus halepensis (ΞΣ),
 • Mαύρη πεύκη, μαντόπευκος ἢ πεῦκος τοῦ Tροόδους στὴν Kυπριακή, Pinus nigra ssp pallasiana (Π),
 • Πεύκη ἡ Πίτυς, Πινολιά, Ἥμερος Πεῦκος, Pinus pinea (ΞΣ).
 • Πεύκη ἡ παράλιος, Pinus maritima ἢ pinaster (ΞΣ), καὶ ἄλλα εἴδη (ΞΣ)
Χρυσοκυπάρισσος / Gold crest (ΞΣ)